Ads
Ads
Ads

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N4(初级)
112班
11月04日
一个半月
128.0
了解详情
N2(中高级)
108班
11月01日
二个半月
200.0
了解详情

  业余制日语培训班           了解详情...

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N5(入门级)
113班
10月21日
二个月
144.0
 
了解详情
N3(中级)
108班
10月08日
一个月
76.0
 
了解详情

2019年12月1日日本语能力测试网上报名将于2019年8月19日开始。有关报名、考试的相关规定和报名步骤,请仔细阅读报名网站的《考生须知》和《报名步骤》。

重要提示:中国大陆考生参加考试必须携带的唯一身份证件是有效的“中华人民共和国居民身份证”原件。根据《中华人民共和国身份证法》,任何居民无论是何年龄,均可向户籍所在派出所申领身份证。特别提醒未申领身份证或身份证已过期的青少年考生提前办理,以免影响考试。

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N5(入门级)
111班
09月09日
二个月
152.0
了解详情
N2(中高级)
108班
09月16日
三个月
268.0
了解详情

  业余制日语培训班           了解详情...

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N4(初级)
109班
08月15日
二个月
136.0
了解详情
N3(中级)
108班
08月15日
一个月
82.0
了解详情
N2(中高级)
107班
08月12日
三个月
268.0
了解详情
N1(高级)
37班
08月12日
三个月
268.0
了解详情

  业余制日语培训班           了解详情...

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N5(入门级)
110班
07月15日
二个月
152.0
了解详情

  业余制日语培训班           了解详情...

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N5(入门级)
109班
06月24日
                        二个月
156.0
了解详情
N4(初级)
108班
06月28日
                        二个月
140.0
了解详情
N3(中级)
107班
06月06日
一个月
86.0
了解详情

  业余制日语培训班           了解详情...

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N5(入门级)
108班
05月06日
二个月
152.0
了解详情

2019年7月7日日本语能力测试网上报名将于2019年3月6日开始。有关报名、考试的相关规定和报名步骤,请仔细阅读报名网站的《考生须知》和《报名步骤》。

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N2(中高级)
101班
03月04日
三个月
268.0
了解详情
N1(高级)
36班
03月04日
三个月
268.0
了解详情

  业余制日语培训班           了解详情...

slidorion